top of page

spolupráce

každá jedna  
spolupráca
je výnimočná,
 naučí ťa vďačnosť
a posunie vpred
bottom of page